Bir Halkın Müziği Caz

28 Kasım 2018

Bir Halkın Müziği Caz indir

Sidney Finkelstein’nin eseri Bir Halkın Müziği Caz kitabını indir. İster Pdf olarak bilgisayarına veya telefonuna indir, ister Bir Halkın Müziği Caz online oku. Sitemizden Sidney Finkelstein’nin diğer kitaplarına da ulaşabilirsiniz.“Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılar” – Anonim

Kitap Adı: Bir Halkın Müziği Caz
Yazar:
Yayınevi: Bilim ve Gelecek Yayınevi
Yayın Yılı:
ISBN: 9786055888053
Çevirmen: M. Halim Spatar

Sayfa Sayısı: 288

Bir Halkın Müziği Caz indir

Caz, Siyahların Amerikan toplumunda beyaz ırkçılığına, Ku-Klux-Klan’a, ırk ayrımcılığına karşı verdikleri uzun ve acılı mücadeleler boyunca, Amerikan Yerlileri ve dünyanın hemen her köşesinden gelen göçmenlerle birlikte ezenlere karşı ortak bir mücadele ve ortak bir kültüre doğru gelişme ve bütünleşme içinde yarattığı özgün ve önemli bir müziktir. Caz, bugün, eğrisi ve doğrusuyla uluslararası bir sanat ve insanlığın kültür hazinesinin demirbaşlarından biridir. Cazı daha yakından anlayabilmek için, cazın yaratıcısı olan Amerika’nın siyah insanlarının tarihini, beyazların tarihi kadar incelemek ve bir bileşim halinde kavramak gerekir. Bu aynı zamanda, hem dünya çapında bir emperyalist güç, hem de siyah, beyaz ve pek çok başka ırktan oluşan halkıyla çok değerli sanat, bilim, müzik ve kültür birikimleri ve insanları yetiştiren bir ülke olan bugünkü Amerika’yı daha iyi anlamak için gereklidir.

Bir Halkın Müziği Caz-Sidney Finkelstein pdf

“Avrupalılar ve Amerikalılar, devletlerinin Orta Doğu’yla ilişkilerinde ne kadar küstah, ikiyüzlü ve sıklıkla ahmakça davrandığını hatırlamalılar. Örnek alınması gereken bir tarih.”
THE ECONOMIST
 
“Fas’tan Yemen’e ve Irak’a uzanan zengin bir coğrafyanın tarihi. Bu eser bugünün dünyası hakkında bilmemiz gereken birçok şeyi açıklıyor.”
SIMON SEBAG MONTEFIORE, KUDÜS’ÜN YAZARI
 
On altıncı yüzyıldaki Osmanlı fetihlerinden başlayan bu çığır açıcı kitap, Arap coğrafyasındaki Avrupa sömürgeciliği dönemini, Soğuk Savaş’taki süper güçlerin rekabetini ve günümüzdeki tek kutuplu Amerikan egemenliği dönemini anlatıyor. Arap dünyasının çalkantılı yıllarında yaşamış şahitlerin ve o yıllarda yazılmış eserlerin aktardıklarından yararlanarak yazılan Araplar, farklı sesleri bir araya getiriyor: politikacılar, entelektüeller, öğrenciler, erkekler ve kadınlar, şairler ve romancılar, ünlüler ve hiç tanınmayanlar.
Rogan’ın kitabı, Kuzey Afrika’dan Arap Yarımadası’na tüm Arap dünyasını ele alıyor. Arap kimliğinin Osmanlılıktan Araplığa ve Müslümanlığa evrimini incelerken, ulusal bağımsızlık, dış güçlerin hâkimiyeti, Arap-İsrail çatışması ve barış süreci, Abdülnasır ve Arap milliyetçiliğinin yükselişi, petrolün siyasi ve ekonomik gücü, seküler ve İslami değerlerin çatışması gibi konuları derinlemesine inceliyor.
 
 
“İslam dünyasının Batı’ya neden bir garezi olduğunu öğrenmek isteyen herkes Araplar’ı okumalı. Çok az akademisyen ilgi alanına Eugene Rogan kadar hâkimdir. Çok daha azı bu kadar karmaşık bir konuyu okuması çok kolay bir biçimde okuyucusuna aktarabilir. Bu kitabı okumak bir zevk ve kenara koymak da bir o kadar zor.”
– ALISTAIR HORNE –
 
“Modern Arap tarihinin ustaca, kapsamlı ve son derece iyi yazılmış bir araştırması. Hem genel okuyucu için hem de Arap dünyasını araştıranlar için vazgeçilmez bir eser.”
– RAŞİD HALİDİ, COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ –
 
“Eugene Rogan, nadir bulunan bir empati, bilgelik ve sezgiyle Orta Doğu hakkında yazıyor. Bu karmaşık ve ihtilaflı coğrafya üzerine yazılmış en değerli eserlerden biri budur. Batılı akademisyenler Orta Doğu hakkında birçok eser kaleme almıştır ancak bunlar çoğunlukla yabancı bir gözün bakış açısıyla yazılmıştır. Araplar onların eserlerinde daha çok uluslararası ilişkiler denizinde kıyıya vurmuş enkaz parçaları gibidir. Bunların aksine Rogan, Orta Doğu’nun son beş yüzyılını içerden dışarıya bakarak aktarmaktadır. Arapların tarihini onların perspektifinden aktarmakta, etkileyici çoklukta Arap kaynağı kullanmaktadır. Bu çok etkileyici bir tarih ve Eugene Rogan da muhteşem bir iş başarmış.”
– AVI SHLAIM –
 
“Batı müdahalesinin ve kötü iç yönetimlerin Arap dünyasını sadece haklarından nasıl mahrum bıraktığını değil, insanları nasıl birbirine düşürdüğünü de gösteriyor.”
– GEORGE PENDLE, FINANCIAL TIMES –
 
“Gelecekte sesi daha çok çıkma ihtimali yüksek olan bir bölgeye dair ciddi bir araştırmacı tarafından yazılmış yeni ve kayda değer bir kitap. Rogan, iktidar oyunlarının hızla değişen çehresini anlatırken bizi de beraberinde sürüklemekte çok başarılı oluyor. Rogan’ın yazdığı tarih bir derinlik taşıyor. Kendi nesline büyük bir hizmette bulunduğuna şüphe yok.”
– MARK ALLEN, THE TABLET –
 
“Her anlamda muhteşem. Arapların modern tarihini ve geleceklerini anlamak için elzem bir rehber.”
– AKBAR AL ADAB –
 
“Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Rogan, Batılı entelektüellerin ve liderlerin Arapların kendi tarihlerini nasıl algıladığını tam olarak bilmediğini ve bu durumun birçok soruna sebep olduğunu söylüyor. Böylece 1517’de Osmanlı fethiyle başlayan ve Arapların yabancı hâkimiyetine ve etkisine tepkisini anlatan bir tarih sunuyor. Rogan Osmanlı imparatorluk yapılarını ve sömürgeci Avrupalı güçlerin yapılarını anlatıyor. Ardından İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında İsrail’in kurulmasına ve günümüze kadar geliyor.”  BOOKLIST
 
“Arap dünyasının modern tarihi konusunda Eugene Rogan’dan daha iyi bir rehber bulunamaz. Paris ve Londra’daki gizli kapılar ardında haritalar çizen sömürgeci planlara olduğu kadar Arapların anılarında yer alan içerden bilgilere de dikkat ediyor. Elit reformizme olduğu kadar popüler hareketlere ve isyanlara da kulak kesiliyor. Sömürgecilik, oryantalizm ve Arap-İsrail çatışması gibi ihtilaflı konulara elindeki en iyi kanıtlarla ve belgelerle eğilmekten hiç çekinmiyor. Rogan, Araplığın hem yerel hem de Batılı sömürgeci kuvvetler tarafından oluşturulmuş imgesine nadir bulunan, gerçekçi bir genel bakış sunuyor. Son zamanlarda ABD, Araplar hakkında hiçbir şey bilmeden onları yönetmeye çalıştı ve tahmin edilebilir sonuçlar ortaya çıktı. Gelecekte Arap dünyasıyla daha üretken politikalar izlemek isteyen herkes, Rogan’ın paha biçilemez bir rehber olduğunu görecektir.”
– JUAN COLE, MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ –
 
“Eugene Rogan Arapların ve hatta tüm dünyanın geçmişi unutmaması gerektiğini incelikle, şevkle ve anlayışla hatırlatıyor. Batı dünyası ile Araplar arasında daha iyi bir ilişki kuracaksak, aynı hataları tekrar tekrar yapmaktan kaçınacaksak, Arap tarihini detaylarıyla bilmek zorundayız. Bu elzem yolculukta Araplar’dan daha iyi bir rehber düşünemiyorum.”
– MARGARET MACMILLAN –
 
“Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişinden modern köktendinci İslamcı oluşumların ortaya çıkışına uzanan, anlaşılır ve özenli bir Arap tarihi incelemesi. Nefes kesici bir tarih.”
– KIRKUS –
 
“Modern tarihin Arap bakış açısıyla anlatılmış hali. Rogan güncel olayların arkaplanını detaylarıyla açıklıyor.”
– BOOKLIST –
 
“Bütün okurların Arap dünyasının son beş yüzyılını detaylarıyla okuyabileceği, kargaşayı, bağnazlığı ve karmaşık durumları anlamak için kullanabileceği bir mercek. Son derece bilgili ve belirgin bir şekilde hümanist olan Rogan, Doğu ile Batı’nın paralelliklerini ustaca kullanıyor.”
– THE ATLANTIC –
 
“Ustaca yazılmış, eğlendirici olduğu kadar aydınlatıcı da bir kitap. Kültürleri ve karakterleri çoğunlukla yanlış anlaşılmış bir halkın tarihi. Okuyun. Çok şey öğreneceksiniz.”
– STEPHEN M. WALT FOREIGNPOLICY.COM –
 
“Araplar’ın anlatımı canlı, incelikli ve okunaklı.”
– THE GUARDIAN –
 
“Son derece güzel anlatılmış muhteşem bir tarih… Rogan’ın kitabını diğerlerinden daha değerli kılan şey, Arap-İsrail çatışmasını Batı’yla daha eşit şartlara erişme çabaları içinde anlatması olmuş. Avrupalılar ve Amerikalılar, devletlerinin Orta Doğu’yla ilişkilerinde ne kadar küstah, ikiyüzlü ve sıklıkla ahmakça davrandığını hatırlamalılar. Örnek alınması gereken bir tarih.”
– THE ECONOMIST –
 
“İnanılmaz derecede hırslı bir kitap… Muhteşem bir şekilde kapsayıcı, açık, bilge ve paha biçilemez.” 
– THE SCOTSMAN –
 
“Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap dünyasını fethetmesiyle başlayan Araplar, Orta Doğu’nun sonraki yüzyıllarının çarpıcı bir öyküsünü anlatıyor. Rogan’ın Orta Doğu araştırmaları derinlemesine.”
– THE TIMES –
 
“Rogan’ın kitabı aydınlatıcı ve dengeli. Akademik tutarlılığı canlı bir anlatımla destekliyor. Orta Doğu’nun şu anda yaşadığı karmaşayı anlamak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir eser.”
– THE SPECTATOR –
 
“Rogan, Arapların kendi ağzından son beş yüzyıllık tarihlerini anlatırken ne üstünkörü bir anlatıma kaçıyor ne de okuyucuyu boğuyor… Yazarın bunca bilgiyi bir araya getirebilmesi, çatışmaların her iki tarafındaki insaniyeti ve kötülükleri gösterebilmesi gerçekten etkileyici. Amerikan politikalarına yön verenlerin Araplar’ı okuması ve dikkatlice not almaları gerekir.”
– DALLAS MORNING NEWS –
 
“Okunaklı ve güvenilir, detaylara dikkat ederek muhteşem bir hikâye oluşturmuş. Rogan’ın eseri Hitti ve Hourani gibi klasiklerin arasında yer almayı hak ediyor.”
– FOREIGN AFFAIRS –
 
“Mükemmel bir kitap… Eugene Rogan güvenilir ve geniş kapsamlı bir tarih kitabı yazmış.”
– THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT –
 
“Arap tarihinin son beş yüzyılının çığır açıcı bir derlemesi. Arap dünyasını çok az tanıyan genel okuyucuların da rahatlıkla okuyabilecekleri bir kitap. Yazarın üslubu akıcı ve akademik jargondan uzak. Ancak yine de konunun uzmanları için de Irak’tan Fas’a Arap dünyası hakkında paha biçilmez bilgiler sunuyor.”
– MIDDLE EAST POLICY JOURNAL –
 
“Merak uyandırıcı ve aydınlatıcı… Elinizden bırakamayacaksınız.”
– ROBERT IRWIN THE GUARDIAN –
 
“Rogan, Arap dünyasında gerçekleşen siyasi gelişmeleri detaylarıyla anlatıyor. Lübnan İç Savaşı ve Filistin’deki siyasi hareketlerin bölünmesi gibi karmaşık konuları açıklıkla anlatıyor… Bu kitabın en dikkat çekici özelliği, Arap metinlerini kaynak alarak Arapların tarihlerini nasıl deneyimlediğini göstermesi. Yazarın konuya duyduğu ilgi belli oluyor.”
– SUNDAY TELEGRAPH –
 
“Akademik dil kullanmadan bu konuyu ustaca işlemesi takdire şayan.”
– ASIAN AFFAIRS –
 
“Eugene Rogan’ın kaleminden güvenilir ve geniş kapsamlı bir eser.”
– FRANCIS ROBINSON, THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT –
 
“Batı müdahalesinin ve kötü iç yönetimlerin Arap dünyasını sadece haklarından nasıl mahrum bıraktığını değil, kendi içinde nasıl birbirine düşürdüğünü de gösteriyor.”
– GEORGE PENDLE, FINANCIAL TIMES –
 
“Kanlı, çok yönlü ve sürükleyici olmasının yanı sıra çoğunlukla –ve utanç verici bir şekilde– bize yabancı gelen bir tarih anlatıyor Eugene Rogan. İslam dünyasının Batı’ya neden garezi olduğunu anlamak istiyorsanız mutlaka okuyun.”
– MICHAEL PYE, SCOTSMAN –
 
“Arap tarihini modern bir bağlama yerleştirmek için güçler arası etkileşime ve olayların ilerleyişine odaklanıyor.”
– ECONOMIST, BOOKS OF THE YEAR –
 
“Rogan, herhangi bir ölümlünün olabileceği kadar dengeli… Araplar kitabı, bölgenin geçmişi hakkında anlaşılır, canlı ve güvenilir bir genel değerlendirme isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak.”
– STEPHEN HOWE, NEW HUMANIST –
 
“Çarpıcı.”
– MICHAEL KERRIGAN, SCOTSMAN, BOOKS OF THE YEAR –
 
“Çok rahat okunuyor. Görgü tanıklarının ifadelerinden, günlüklerden, anılardan ve gazetelerden yola çıkan bu eser –Batılı tarihçilerin yazdığı diğer birçok eserden farklı olarak– yaşanan tüm bu çalkantılı olayları Arapların sesinden aktarıyor ve yansıtıyor. Kitabın en önemli özelliklerinden biri de kapsadığı coğrafi alan. Bu dönemi anlatan çok az tarihçi Arapların yaşadığı tüm coğrafyayı ele almaya cesaret edebilmiştir.”
– ANNE ALEXANDER, SOCIALIST REVIEW –
 
“Birinci ağızdan hikâyeler, canlı bir anlatım ve mükemmel bir araştırma.”
– MARY RUSSELL, IRISH TIMES –
 
“Çarpıcı şekilde canlı ve güvenilir… Arap kaynaklarına hakim bir yazar.” 
– SUNDAY TIMES –
 
“Göz alıcı şekilde oluşturulmuş bir tarih serüveni. Modern Arapları ve onların Batı dünyasıyla ilişkilerinin nasıl geliştiğini öğrenmek istiyorsanız daha iyi bir kitap bulamazsınız.”
– PROSPECT –
 

KİTAP ÖNERİSİ:  Pi

Link 1: Bir Halkın Müziği Caz Pdf İndir

Link 2: Bir Halkın Müziği Caz Epub İndir

Link 3: Bir Halkın Müziği Caz Mobi İndir

Bir Halkın Müziği Caz- Pdf Epub Mobi İndir

Caz, Siyahların, Amerikan toplumunda beyaz ırkçılığına, Ku-Klux-Klan’a, ırk ayrımcılığına karşı verdikleri uzun ve acılı mücadeleler boyunca, Amerikan Yerlileri ve dünyanın hemen her köşesinden gelen göçmenlerle birlikte ezenlere karşı ortak bir mücadele ve ortak bir kültüre doğru gelişme ve bütünleşme içinde yarattığı özgün ve önemli bir müziktir.
Caz, bugün, eğrisi ve doğrusuyla uluslararası bir sanat ve insanlığın kültür hazinesinin demirbaşlarından biridir. Cazı daha yakından anlayabilmek için, cazın yaratıcısı olan Amerika’nın siyah insanlarının tarihini, beyazların tarihi kadar incelemek ve bir bileşim halinde kavramak gerekir. Bu aynı zamanda, hem dünya çapında bir emperyalist güç, hem de siyah, beyaz ve pek çok başka ırktan oluşan halkıyla çok değerli sanat, bilim, müzik ve kültür birikimleri ve insanları yetiştiren bir ülke olan bugünkü Amerika’yı daha iyi anlamak için gereklidir.
Caz-Bir Halkın Müziği’nin, özellikle Yeni Dünya’nın yaratıcı siyah insanlarının müzik, sanat ve kültür dünyasına katkılarına biraz olsun dikkat çekmesi, cazın gerektiği gibi anlaşılıp tartışılmasına katkıda bulunması ve müzik kitaplığımızda yerini alması umut ve dileğiyle.
M. Halim Spatar

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir